Privacy

De website van Kinehuis-Genk wordt ontworpen en onderhouden door HVH Systems bvba.

Omdat de privacy van personen belangrijk is, stellen Kinehuis-Genk en  de ontwerper van de website het maximale in het werk om binnen het kader van hun activiteiten de contactpersonen te beschermen.

De website van Kinehuis-Genk verzamelt geen persoonsgegevens op permanente wijze.  Het voorziene contactformulier, waarbij iemand adresgegevens, telefoon en een tekst kan  ingeven, resulteert in het versturen van een mail naar Kinehuis-Genk. De mails worden beschermd  bijgehouden zolang nodig is en deze worden daarna permanent geschrapt. Op de website zelf worden geen persoonsgegevens bewaard.

Het gebruik van cookies is enkel automatisch voor de werking van de website. 

De website is ssl beveiligd (https://).

Als ondanks de maximale maatregelen ter bescherming van de privacy er toch een inbreuk zou mogelijk zijn die veroorzaakt wordt via deze website, dan zal Kinehuis-Genk of de ontwerper of beheerder van de website (eventueel in opdracht van Elly Zwyzen) dit melden aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, zodra Kinehuis-Genk of de onwerper of beheerder van deze inbreuk op de hoogte zijn.

Zeer tijdelijk kan de toegang van een persoon gelogd worden door middel van het IP-adres. Kinehuis-Genk en HVH Systems zullen van deze informatie enkel gebruik maken in functie van eventuele nodige controles in verband met beveiliging tegen inbreuken. Zelf houden Kinehuis-Genk en de ontwerper van deze website zich aan de regels om niet onnodig deze informatie te gaan gebruiken of misbruiken. Zo’n logging zal ook hoogst uitzonderlijk zijn en enkel als er redenen zijn om aan te nemen dat er mogelijke inbreuken kunnen zijn.

Kinehuis-Genk verwacht van iedere bezoeker, van ieder contactpersoon dat hij/zij zich eveneens aan de privacy-regels houdt.